BabySam

BABYSAM - servicedesign

31 mar BabySam

Sevicedesign tiltrækker
nybagte forældre

Wiki og uddannelseskoncept til Babysam

Kunden

BabySam er Danmarks største og mest innovative kæde for babyudstyr med et landsdækkende netværk på 27 detailbutikker. BabySam sælger desuden produkter via webshop og til institutioner.

 

Med mere end 40 års erfaring i rådgivning af babyudstyr ønsker BabySam, at gøre det nemt for forældre at træffe trygge valg – og derfor er det afgørende, at personalet hele tiden har den nyeste viden, kender og kan afkode kundernes behov, og dermed give den bedste vejledning.

 

Opgaven

At udvikle personas på arketypiske førstegangsforældre og analysere målgruppens erkendte og ikke-erkendte behov for service og information i BabySam butikkerne.

 

At udvikle ideer til redskaber, som kan skabe en tættere relation til førstegangsforældre og skabe værdi for medarbejderen og ikke mindst kunderne i købssituationen.

 

At udvikle et uddannelsesprogram og undervisningsredskaber, som gør det lettere for medarbejderne at møde kundernes individuelle behov og forventninger, når de handler i BabySam.

Løsningen

Ved hjælp af brugercentrede innovationsmetoder har DESIGN CONCERN afdækket en række forbedringspotentialer, som har haft betydning for udvikling af BabySams strategiske serviceplatform:

 

Brugerundersøgelser i hhv. butikker og online samt fokusgruppe med mødregrupper har skabt kendskab til de forskellige typer af førstegangsmødre, der findes i herhjemme.

 

Undersøgelserne mundede ud i 4 personas, som er fiktive persontyper, der repræsenterer forskellige kundetyper. Med udgangspunkt i personas blev der udviklet et idekatalog til serviceforbedringer i forretningerne. Her i blandt et vidensværktøj i form af en Babybrainer og en Baby Wiki.

 

Desuden blev der udviklet et uddannelseskoncept, som benyttes til at træne sælgerne i at spotte forskellige kundegrupper og gøre dem i stand til at målrette betjening og services til individuelle kundebehov.

 

BabySam har fået en ny strategisk platform til at skabe ultimative brugeroplevelser.

Babysam logo

 ”Sammen med designvirksomheden DESIGN CONCERN har vi i BabySam haft fornøjelsen af at anvende en række brugerdrevne innovationsværktøjer, som har afdækket flere vigtige forbedringspotentialer og haft betydning for udvikling af BabySams strategiske platform.”

 

Signe Jørgensen, BABYSAM  • #
  • #
  • #
  • #
  • #