BaltSe@nior

baltseaniorworkshop

23 okt BaltSe@nior

International
Virtual Library

BaltSe@nior – Udvikling til seniorer

Projektet

BaltSe@nior er et samarbejde mellem en række skandinaviske og baltiske partnere, som adresserer emnet: Smarte løsninger inden for møbler og interiørprodukter til den voksende befolkning af ældre.

 

Målet er at udvikle en platform, hvor virksomheder får adgang til viden og resultater fra både projektet men også andre forskere og eksperter til udvikling af deres egen forretning – bl.a. viden om målgruppens behov og hvordan man kan udnytte potentialet i denne købekraftige, voksende målgruppe. Ældre i dag har i langt højere grad en holdning til, hvilke produkter de ønsker sig og hvad de skal kunne og hvordan de skal se ud end tidligere generationer af ældre, hvorfor det er vigtigt med viden om ældres behov og ønsker.
Projektets partnere kan ses her.

 

BaltSe@nioR er medfinansieret af den Europæiske Unions Regionale Udviklingsfond og er et projekt under programmet Interreg Baltic Sea Region.

Opgaven

Baltse@nior er et Interreg Baltic Sea Region projekt, som har til formål på tværs at landene der grænser op til Østersøen, at støtte og hjælpe møbel- og interiørvirksomheder med viden, værktøjer og metoder til at udvikle og markedsføre produkter overfor den voksende befolkning af ældre. Projektet bygger videre på et tidligere BSR Stardust Pilot projekt.

 

Opgaven går ud på at designe og udvikle et såkaldt Virtual Library, en vidensplatform hvor designere, studerende, forskere og virksomheder kan finde og dele inspiration og viden om udvikling af produkter til seniormålgruppen.

Løsningen

På basis af viden fra spørgeskemaundersøgelser blandt de forskellige målgrupper (de dannede grundlag for vores use case beskrivelser) og user journey workshops har Design Concern designet og udviklet en webbaseret vidensplatform: Balt Se@nior Virtual Library.

 

Balt Se@nior Virtual Library er opbygget i Umbraco og er  stedet at søge og dele viden om seniorer og om udvikling af produkter og møbler til seniorer.
Platformen er målrettet møbelproducenter, designere, udviklere, forskere og virksomheder, som skal udvikle møbler som varetager seniorers særlige behov. Platformen skal præsentere viden og data fra hele regionen og også gerne andre steder fra.
Her er udviklet et Virtual Library hvor du kan dele dokumenter og skabe et forum hvor du kan kommunikere direkte med andre brugere.

 

Du kan se platformen her: www.baltsenior.com

Balt Se@nioR Logo

Med BaltSeanior-platformen har vi fået et brugervenligt forum, hvor partnere fra de baltiske lande kan vidensdele i forbindelse med udvikling af produkter til seniorer.

 

Projektleder, Joan Knudsen  • #
  • #
  • #
  • #
  • #