Insero Science Academy

Energy together simulator

31 mar Insero Science Academy

Udforsk
energisystemet

E2G – overblik over det komplekse energiområde

Kunden

Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab. Virksomheden udvikler bl.a. koncepter, der understøtter læring og videndeling.

 

Insero Science Academy er en del af Insero koncernen, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi.

Opgaven

At designe og konstruere Energy Together (E2G) – en ny, international webplatform, som skaber overblik over energisystemet.

Det samlede energisystem er komplekst, fordi energiteknologier og systemer påvirker hinanden på tværs. Det gør det vanskeligt at forstå helheden og sammenhænge – både for energiselskaber og myndigheder.

 

Udviklingschef Flemming Nissen, Insero Science Academy, har udviklet ide og koncept til den nyskabende platform Energy Together, der som den første kortlægger det tekniske energisystem og beslutningerne i energisektoren, og gør det muligt at se og forstå sammenhængene.

 

DESIGN CONCERN blev bedt om at:

  • designe og udvikle en brugervenlig webplatform i Umbraco (frontend og backend)
  • designe E2G-logoet
  • udvikle ikoner
  • udvikle videoer

Løsningen

Et webbaseret videndelings- og e-læringsværktøj, som kortlægger det tekniske energisystem og beslutningerne i energisektoren som et hele, så det bliver muligt at se og forstå sammenhængene.

 

Platformen er med til at gøre det nemmere for beslutningstagerne på energimarkedet at træffe robuste og fremadrettede beslutninger.

 

Den nye E2G platform danner desuden grundlag for en kursusrække målrettet personer inden for energisektoren og hos myndighederne.

 

DESIGN CONCERN har i tæt samarbejde med Insero udviklet et brugervenligt design og en digital platform opbygget i Umbraco.

 

E2G henvender sig primært til energiselskaber og myndigheder, men det brugervenlige interface kan samtidig benyttes af alle med interesse for energisystemet.

energy together logo

Energy Together er et godt bud på en international standard, som kan skabe stor værdi ved at effektivisere kommunikationen mellem de mennesker der planlægger, udvikler og driver energisystemet.

 
Flemming Nissen, INSERO Science Academy

Få en introduktion til E2G platformen her:

DESIGN CONCERN har udviklet instruktionsvideoer, der fortæller om E2G-platformen.  • #
  • #
  • #
  • #
  • #