Pressalit Care

pressalit care servicedesign

02 mar Pressalit Care

Serviceeftersyn

Optimale kundeoplevelser hos Pressalit Care

Kunden

Danske Pressalit Care udvikler og markesfører badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne.

 

Pressalit Care har forhandlere over det meste af verden, og ud over at tilbyde de bedste produkter bestræber Pressalit Care sig ligeledes på, at udvikle de bedste services.

Opgaven

At foretage brugerundersøgelser blandt professionelle brugergrupper i DK, DE, SE og UK, som kommer i berøring med Pressalit Cares services.

 

At udvælge services til test.

 

At udvikle interviewguider til brugerinterviews.

 

At undersøge brugergruppernes (ergoterapeuter, arkitekter og teknisk personale i offentlige og private institutioner) oplevelse af Pressalit Cares services.

 

At påpege forbedringspotentialer til Pressalit Cares services.

Løsningen

Via designdrevne researchmetoder kom vi tættere på nuværende og potentielle, professionelle brugergrupper. Baseret på brugernes aktuelle behov blev der skabt et vidensgrundlag, som er afgørende for at kunne videreudvikle de mest optimale og effektive services som:

 

  • understøtter mersalg og som samtidig skaber effektiv markedsføring.
  • kan målrettes mod relevante samarbejdspartnere i værdikæden
  • og som sidegevinst medvirker til en effektivisering af arbejdsprocesser med højere medarbejdertilfredshed til følge.

 

I processen  identificerede vi en række ideer til nye services, som støtter op om og forbedrer Pressalit Cares nuværende servicekoncept, så det bliver endnu mere effektivt og værdiskabende for brugerne.

Pressalit Care Logo

Vi lytter – for i Pressalit respekterer vi andre mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats – tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed..Vi giver… Vi leger… Vi handler….

 

Pressalit om virksomhedens værdier  • #
  • #
  • #
  • #
  • #