Region Midtjylland

Region midtjylland sundhedsrapport

31 mar Region Midtjylland

Hvordan
har du det?

Rapport om sundhedstilstanden i Region Midt

Kunden

Center for Folkesundhed, en del af Region Midtjylland, udgiver løbende en sundhedsprofil for Region Midtjylland baseret på en spørgeskemaundersøgelse med titlen: Hvordan har du det?

 

Undersøgelsen omhandler sundhed, sygdom og trivsel blandt borgerne i Regionen i alderen 16 år og op. Der er blevet udsendt spørgeskemaer til 52.400 tilfældigt udvalgte borgere.

Opgaven

At redesigne rapporterne og give dem et let og moderne udtryk, med genkendelighed til tidligere rapporter og naturligvis inden for rammerne af Regionens egen designguide.

 

Når store mængder data og forskningsresultater om befolkningens sundhedsprofil i Region Midt skal formidles, er klar kommunikation og godt læsevenligt design helt afgørende.

 

Løsningen

Sundhedsprofilen består af to bind, hovedrapporten (496 sider), der beskriver sundhedstilstanden i Region Midtjyllands voksne befolkning, og et sammenligningsbind, der beskriver udviklingen fra tidligere år.

 

Brugervenlighed er i højsædet: Farverne er afstemt, således at kontrasten er stor og dermed nem at afkode – både på print, såvel som ved brug på projektor.

 

Rapporterne anvendes ved udarbejdelse af sundhedspolitikker i kommunerne.

region midt logo

Gennem hele processen har vi haft stor respekt for DESIGN CONCERNs kompetencer inden for grafisk opsætning. Vi er alle enige om, at det færdige resultat er et flot, gennemarbejdet materiale med en konsekvent og stringent grafisk ’rød tråd’. Derudover vil vi gerne komplimentere DESIGN CONCERN for en positiv kommunikation og en god portion fleksibilitet og imødekommenhed.

 

Citat: Stinne Møller Christensen  • #
  • #
  • #
  • #
  • #