Tunstall – Personlig alarmsender

Personal alarmtransmitter

31 mar Tunstall – Personlig alarmsender

Værdig personsikring

Prisbelønnet alarmsender til ældre og demente – Tunstall

Kunden

Tunstall er verdens førende leverandør af kommunkationsløsninger og personsikring til sundheds- og omsorgsområdet.

 

Løsningerne omfatter bl.a. alarmsystemer, kaldeanlæg, telemedicin, bemandet tryghedscentral, overfaldsalarmering og sikring af demente.

Opgaven

Udvikling af en personlig alarmsender, som kan bæres på kroppen og skabe tryghed i hverdagen for ældre og demente. Den skal:

 • kunne anvendes af alle–uanset om man har få kræfter i hænderne, har dårligt syn eller er dement.
 • gøre det nemt og sikkert at tilkalde hjælp i dagligdagen
 • kunne anvendes af både mænd og kvinder.

 

Design Concerns opgave:

 • Brugerresearch
 • Idé- og konceptudvikling
 • Designdetaljering og 3D
 • Test af prototyper

Løsningen

Den personlige alarmsender er til gavn for den enkelte borger, der har brug for at kunne tilkalde hjælp.

 

Samtidig betyder senderen, at borgerne får en større grad af frihed. Det samme glæder plejepersonalet, der lettere kan optimere ressourceforbrug fordi man altid ved, hvor en borger befinder sig.

 

For pårørende giver det tryghed, at ens familiemedlem nemt kan tilkalde hjælp, eller blive fundet hvis vedkommende er faret vild.

 

DESIGN CONCERN var med fra start til lancering af det færdige produkt.

Tunstall logo

Det faktum at senderen er pæn gør at flere ældre accepterer at bære den, og at det er lettere at lave specialversioner til demente mennesker så de ikke smider den fra sig. Lederne i kommunerne ser også gerne at sendere er pæne og gennemtænkte. Den veldesignede sender har helt sikkert haft en positiv effekt i markedet.

 

Anette Stjerne, Salgschef, Danmark • #
 • #
 • #
 • #
 • #