Feltstudier af KOL-patienters behov

Field studies
Field studies

17 aug Feltstudier af KOL-patienters behov

Den gode patientoplevelse er i centrum når udskrivningen fra hospitalet skal gentænkes.
Feltstudier afdækker KOL-patienters behov under udskrivning:
Et tværfagligt projekt med Viborg Kommune samt Viborg og Silkeborg Sygehus skal skabe en prototype på den bedste brugeroplevelse, når KOL-patienter udskrives fra sygehusene.

Design Concern undersøger, hvordan KOL-patienter kan motiveres til at lytte og forstå den information, der gives i udskrivningssituationen (akutafdeling og sengestue). Målet er, at udvikle en ide til en prøvehandling ”Kom godt hjem”, som skal hjælpe med at skabe større tryghed og tro på, at man selv mestrer flere situationer derhjemme.  Prøvehandlingen skal afprøve hvordan kommunikationen i forbindelse med udskrivningen kan gøres let tilgængelig og fortsat være synlig efter patienten er kommet hjem.

Formålet er at gøre det mere trygt for KOL-patienter selv at mestre flere situationer derhjemme, og dermed mindske antallet af forebyggelige indlæggelser. Projekter løber frem til foråret 2016.  • #
  • #
  • #
  • #