Produktdesign

Anvendt som bevidst strategi kan brugercentreret produktdesign gøre en stor forskel, både i forhold til at forstærke jeres brand image og indtjening. Design betaler sig – og hos DESIGN CONCERN starter vi altid med brugerne. De leverer guldkorn til produktudviklingen og det er dem, der bestemmer hvor godt jeres produkter sælger!

Produktdesign skaber succes – også i din branche

Mangler du nye produkter, der kan sikre tilfredse kunder og vækst i din virksomhed?

Hos DESIGN CONCERN er vi specialister i at tænke strategisk, og kombinere funktionalitet og æstetik i nye løsninger, der giver den bedste brugeroplevelse.

Vi designer og udvikler produkter til mange brancher. Fælles for projekterne er tilgangen til design: vi sætter mennesket i centrum, fordi gode brugeroplevelser skaber god forretning for dig som producent og leverandør.

Vi kender brugerne, du kender dit marked. I tæt dialog skaber vi produkter som brugerne vil ha´. Skal vi samarbejde?

Produktdesign kan mere end at se godt ud

Lad der ikke være nogen tvivl: For os er det vigtigt, at det, vi designer ser godt ud – ganske enkelt fordi vi ved, det sælger jeres produkter bedre. Men mindst lige så vigtigt er funktionaliteten, brugervenligheden og bæredygtigheden i produkterne.

 

Vi tror på brugervenlighed som bærende parameter i al produktudvikling. Og faktisk er det ikke dyrere at lave et produkt smukt og brugervenligt, det kræver bare, at man tænker sig om fra starten. Hos DESIGN CONCERN er funktionalitet og æstetik ikke enten eller, det er BÅDE OG.

Individuelle behov, unikke løsninger – design kræver indsigt

At designe produkter til brugere med forskelligartede behov kræver indsigt i brugernes hverdag. Og den har vi i særlig grad hos DESIGN CONCERN. Gennem mange år har vi arbejdet med afdækning af brugerbehov – lige fra unge, småbørnsforældre, seniorer med nedsat syn, ondt i ryggen, gigt og andre grupper med særlige behov. Og det virker at inkludere viden om brugerbehov når vi udvikler – vi ser gang på gang at indsigt skaber salgbare produkter og succes for din forretning.

 

Vores viden er bl.a. baseret på videnskabelig, prisbelønnet forskning samt talrige research projekter med inddragelse af brugere med særlige behov, og vi researcher løbende.

 

Viden om brugerne skaber gode brugeroplevelser, og det er kilden til succes for vores kunder. Blandt resultaterne er en række prisbelønnede produkter, løsninger og koncepter som baserer sig på vores forskning og brugerresearch.

Specialister i produktdesign til brugere med særlige behov

På senior- og rehab-området har vi meget dybdegående erfaring. Vi har udviklet en udvidet videns base om senior- og rehab-segmentet, som vi bruger dels som inspiration og dokumentation i vores designprocesser men også som input for de af vores kunder, som ser potentialet i at udvikle til denne kræsne og købestærke del af befolkningen.

Styr på fundamentet og processen

 

Når der skal udvikles nye, succesfulde produkter handler det i høj grad om at finde ind til kernen af problemstillingen: “What job does the user really need to get done?”

Sammen med dig og brugeren støber vi fundamentet for den gode løsning. Vi benytter en række forskellige metoder, til at afdække brugernes erkendte og ikke-erkendte behov.  Med udgangspunkt i en antropologisk tilgang og med brug af forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder anskueliggør og forstår vi sammenhænge – og møder brugerne i de rette omgivelser.

Her lærer vi brugernes behov og forventninger at kende, Det er forudsætningen for at skabe løsninger, der lever op til – og overgår brugernes forventninger.

Når strategien og selve fundamentet er på plads går selve udviklingsprocessen i gang. Hos DESIGN CONCERN får du et oplæg til faseinddelt proces med budget til netop din udviklingsopgave, som vi sammen gennemgår inden igangsætning af opgaven.

En designproces er stringent bygget op, ligesom den altid er funderet i en virksomheds forretningsmæssige mål.

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #