Udnyt forretningspotentialet i Servicedesign

Servicedesign hjælper dig med at spotte nye forretningsmuligheder og støve eksisterende forretningsgange af

Lær dine brugere og medarbejdere bedre at kende og skab merværdi, effektivisering og vækst i din organisation. Servicedesign sætter fokus på at øge brugertilfredsheden og optimere bundlinjen.

Brugerinddragelse i fokus

 

Det viser sig gang på gang, at produkter og services, som udvikles på baggrund af reelle brugerbehov skaber både tilfredse kunder og medarbejdere.

 

Via analytiske og kreative designmetoder inddrager vi hos DESIGN CONCERN netop kunder, medarbejdere og andre specialister i udviklingensprocessen:

 

Her afkodes brugerbehov og eksisterende processer, scenarier og brugerrejser visualiseres–og på baggrund heraf ideudvikles nye services, som skaber værdi og samtidig gør hverdagen nemmere og smartere for alle.

Brugerinddragelse
pulse

Forståelse af adfærd og behov lønner sig

 

Såvel offentlige myndigheder som private virksomheder er i stigende grad opmærksomme på fordelene ved at tage pulsen på, hvordan kunder og samarbejdspartnere oplever deres services.

 

Gennem brugerdrevne designmetoder får stadig flere hjælp til at afkode brugernes behov. Og dermed hjælp til at afstikke en sikker navigationskurs i en verden, hvor bruger- og markedsbehov hastigt ændrer sig, og hvor krav om besparelser og konkurrencen udefra bliver hårdere.

 

Hvornår har du sidst taget et tjek på hvordan kunderne oplever dine services og services – og om du kan gøre tingene på en smartere måde?

Optimér dine services
og få tilfredse kunder

Servicedesign kan defineres som de berøringsflader, der er mellem en udbyder og en slutbruger.

Hvad, hvordan og hvorfor?

Hvad er servicedesign?

 

 

 

Servicedesign drejer sig om at udvikle bedre serviceservices ved at afkode brugernes behov og skabe den bedste brugeroplevelse.

 

Servicedesign kan defineres som de berøringsflader, der er mellem en udbyder og en slutbruger. Det kan være den service, som det offentlige leverer til borgeren, fx udbringning af mad til ældre borgere eller en service fra sygehus til patienter og pårørende. Det kan også være udvikling af en brugervenlig online selvbetjeningsløsning, som benyttes via computer eller smartphone, tænk blot på mobile Pay – eller den service, som en detailkæde tilbyder, når du køber en vare, fx info om levering, returnering, brug af varen mv.

Hvordan skaber servicedesign merværdi?

 

 

Merværdi kan først skabes, når du kender brugernes behov.

 

Når brugerbehovene er afdækket kan du vurdere eksisterende processer og services, og kvalificeret overveje, om der er brug for at tilpasse eller udvikle helt nye, værdiskabende services.

 

Servicedesign gør hverdagen nemmere for alle og skaber merværdi for både dine kunder og dig – og ud over det værdiskabende, diffentierende og konkurrencedygtige aspekt, er der ligeledes effektiviseringer, besparelser og meromsætning at hente.

Hvorfor benytte servicedesign?

 

 

Servicedesign finder nye veje til at gøre tingene på en nemmere, smartere og mere effektiv måde. Ved at optimere berøringsfladerne mellem på den ene side virksomhederne og på den anden side brugerne af de konkrete services kan du gøre dine services attraktive og nemme at bruge.

 

Det åbner samtidig op for muligheden for at skabe effektivitet og lønsomhed for din virksomhed. Servicedesign er guld for bundlinjen.

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #