Sundhedsrapporter

region midt logo

13 mar Sundhedsrapporter

For Center for Folkesundhed har vi designet to rapporter der beskriver sundhedstilstanden i Region Midt.

Når store mængder data og forskningsresultater om befolkningens sundhedsprofil i Region Midt skal formidles, er klar kommunikation og godt læsevenligt design helt afgørende. Rapporterne er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og for tredje gang har Design Concern haft fornøjelsen af at stå for design og opsætning.

Rapporter består af en hovedrapport på knap 500 sider, der viser sundhedstilstanden i 2013 og en sammenligningsrapport med data for 2006, 2010 og 2013.

Eksempelvis kan man i hovedrapporten læse, at andelen af dagligrygere blandt voksne borgere i Region Midtjylland er 18 %. Der er sket et fald fra 27 % siden 2006. Over halvdelen af dagligrygerne kan betegnes som storrygere, idet de har et dagligt forbrug på mindst 15 cigaretter om dagen.

Rapporterne anvendes ved udarbejdelse af sundhedspolitikker i kommunerne.  • #
  • #
  • #
  • #