Patientindkaldelse

Diagnostisk Center, report, Silkeborg hospital
Diagnostisk Center, report, Silkeborg hospital

05 dec Patientindkaldelse

Diagnostisk Center i Silkeborg er bygget på en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi, hvor fokus er at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for innovative patientforløb.

Diagnostisk Center ønsker løbende at optimere kommunikationen med patienterne og det var i den forbindelse, at de kontaktede Design Concern.

Formålet med opgaven var at få et førstehåndsindtryk af patienternes oplevelse af hospitalets (store) hjemmeside.

I dette projekt er der taget udgangspunkt i patientindkaldelsesforløbet: I dag modtager patienterne et indkaldelsesbrev med posten og har desuden mulighed for at klikke ind på Hospitalsenhed Midts hjemmeside for at søge information om forløb og udredning. Brugerne blev hyret i Radiologisk afdelings venterum på selve testdagen, da man tidligere har haft god erfaring med denne metode. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 53 år med en aldersspredning fra 18 – 66 år.

Testens metode

Resultaterne er baseret på tænke højt-metoden. Ved brug af tænke højt-interview, bliver man bedt om at tænke højt, mens man bruger hjemmesiden. Det gælder både ens handlinger, ens grunde til at gøre som man gør, og hvad man synes om den måde funktionerne er opbygget på. Samtidig fik vi lejlighed til at få samme patienters umiddelbare vurdering af relaterede online-løsninger, hhv. projekthjemmeside og apps.

Pilottestens brugere konstaterer generelt, at hjemmesiden i dens nuværende form ikke er særlig brugervenlig. I forhold til at optimere patientkommunikationen ligger der et stort potentiale i at skabe bedre overblik og nemmere adgang til information online.

Pilottesten mundede ud i behovsafklaring og en række anbefalinger. I vores løsningsforslag har vi fokuseret på at gentænke patientkommunikationen og i særlig grad indtænke digitaliseringen som et nødvendigt led i ambitionen om at skabe det gode patientforløb.

Er du interesseret i at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Lone Storgaard på 8676 1022.  • #
  • #
  • #
  • #