Fordi brugernes behov
skal i første række.

Skab grundlaget for vækst.

Når ambitionen er at skabe de bedste løsninger og vækste i et konkurrencepræget marked, er det helt afgørende, at du udvikler dét, der er brug for. Og gerne overgår brugernes forventninger.

Desto vigtigere er det jævnligt at tage temperaturen på brugernes behov – både på de erkendte behov og de glemte behov. Det er der nemlig rigtig god forretning i.

Få hjælp af specialister.

Den gode nyhed er, at du kan få hjælp til at afdække lige præcis dine målgruppers behov.

Hos design concern er vi specialister i at afdække brugerbehov, og vi hjælper dig med at udnytte den værdifulde viden i dine udviklingsprojekter. Dermed har du mulighed for at blive helt skarp på behovene, inden du kaster dig ud i dyre projekter, som beror på gætterier. Sammen får vi grundlaget på plads – og det viser sig gang på gang, at produkter og services, som udvikles på baggrund af reelle brugerbehov, både skaber tilfredse kunder og medarbejdere samt sparer unødige udviklingsomkostninger.

Du kan også få hjælp til at teste prototyper af digitale eller fysiske produkter under din udviklingsproces. Afhængig af projektets karakter arbejder vi med forskellige brugerinddragelsesmetoder. Vi rådgiver gerne om, hvordan netop dit projekt kan gribes an.

Sådan har vi hjulpet andre virksomheder med at afdække og udnytte viden om brugerbehov.