Spørg brugerne –

deres behov
skal i første række.

Skab grundlaget for vækst.

Når ambitionen er at skabe de bedste løsninger og vækste i et konkurrencepræget marked, er det helt afgørende, at du udvikler dét, der er brug for. Og gerne overgår både brugernes og medarbejdernes forventninger.

Desto vigtigere er det jævnligt at tage temperaturen på aktuelle behov – både på de erkendte behov og ikke erkendte behov. Det er der nemlig rigtig god forretning i.

Få hjælp af specialister.

Med specialistviden og lang erfaring indenfor brugercentreret design kan vi hjælpe dig med at afdække lige præcis dine målgruppers behov og få grundlaget på plads – inden du kaster dig ud i dyre projekter, som beror på gætterier. 

Det viser sig gang på gang, at produkter og services, som udvikles på baggrund af reelle brugerbehov, både skaber tilfredse kunder og medarbejdere samt sparer unødige udviklingsomkostninger.

Afhængig af projektets karakter arbejder vi med forskellige brugerinddragelsesmetoder. Du kan fx få hjælp til at teste prototyper af digitale eller fysiske produkter under din udviklingsproces. Vi rådgiver gerne om, hvordan netop dit projekt kan gribes an.