Forbedret kommunikation på patientens præmisser

For at gøre udrednings- og behandlingsforløb mere smidige for både patienter og Regionshospitalet Silkeborg undersøgte design concern både patienternes og personalets oplevelser og behov. Med udgangspunkt heri kom en række forbedringsforslag på bordet. Forslag, som har resulteret i både kortere indlæggelsesforløb og flere ambulante behandlinger.

Diagnostisk Center

Resultater.

Brugerbehov synliggjort

Optimeret kommunikationsindsats

Styrket informationsdeling

Optimeret brugeroplevelse

Forbedret patientforløb

{

Jeg ved det hedder reumatologisk.” ”Er det bare mig, der ikke kan se det?” ”Jeg ved, de har noget reuma.” ”Gad vide, hvad det så er kommet ind under?” ”Jeg vil stadig gerne til reumatologisk. Men hvad pokker hedder det, hvis det ikke hedder reumatologisk?” ”Der står noget med led og knogler. Er det noget med det at gøre? Næ, det er der ikke.

Patientudtalelser om at bestille tid til leddegigtundersøgelse via Region Midts hjemmeside

Om projektet.

Diagnostisk Center i Silkeborg består af en række medicinske specialer samt radiologi. Diagnostisk Center bad design concern om hjælp til at optimere udrednings- og behandlingsforløbet blandt patienterne på Regionshospitalet Silkeborg.

Vi foretog en indledende brugerundersøgelse omkring patienternes oplevelse af indkaldelsesforløbet ved diagnosticering og udredning. Vi udarbejdede efterfølgende en række ideer og anbefalinger til, hvordan forløbet kunne optimeres til fordel for både patienter og personale.

Der blev også udviklet konkrete foreslag til forbedringer: En af forslagene vedrørte bl.a. informationen på centerets hjemmeside, som ikke var let at finde vej i.

Et andet forslag opfordrede til at gøre selve indkaldelsesbrevet nemmere at afkode. Anbefalinger og forslag blev suppleret af en række konkrete bud på, hvordan forbedringerne kan udføres i praksis.

ungliv-pose
ungliv-pin

Relaterede cases.