Har du en klar digital strategi?

Hvad er en digital strategi, og hvorfor skal din virksomhed have en?

I en verden med stigende digitalisering er det vigtigt at have en klar plan for digitale tiltag og målsætninger for din virksomhed – en digital strategi. Den skal indeholde jeres vision om årsag og mål for digitalisering, jeres mission for hvilke dele af virksomheden, I vil digitalisere, samt jeres strategi for, hvordan I vil arbejde med digitaliseringen. Kort sagt handler det om at finde svarene på hvorfor, hvad og hvordan I vil digitalisere i virksomheden – og jo mere klare svarene er, des bedre.

Det kan måske virke lidt overflødigt ligefrem at udvikle en detaljeret strategi i stedet for bare at tackle tingene enkeltvis, som de kommer. Er det digitale ikke bare en lille del af dét at drive en virksomhed? Man kan vel digitalisere i takt med, at der bliver tid, eller er et særligt aktuelt behov for det? Jo, man kan selvfølgelig godt arbejde med digitalisering uden nogen overordnet plan – men så risikerer man også at spilde en masse ressourcer. Uden en digital strategi kan du ende med at bruge både tid og penge på en alt for bred vifte af tiltag, der hverken dækker de vigtigste behov eller er i samspil – og måske ovenikøbet ikke er profitable.

Tænk din digitale strategi som en helhed af sammenhængende delelementer – eksempelvis strategier for digital sikkerhed, økonomisystemer og marketing, heriblandt sociale medier. Således sikrer du, at alle tiltag bidrager til dine overordnede mål. Ydermere er digitalisering så vigtigt i dag, at det er en klar konkurrenceparameter, og du bør derfor tænke den digitale strategi ind i selve din forretningsstrategi. Det har direkte indflydelse på din position i et omskifteligt marked at sørge for altid at være aktuel og imødekomme potentielle kunders forventninger.

Digitalisering giver effektivitet og udbytte.

At være i front med digitalisering styrker din virksomheds konkurrencekraft, men der er yderligere fordele at hente. Uanset om der er tale om tiltag internt i virksomheden eller eksternt i kommunikation med og servicering af potentielle kunder, så betyder digitalisering og automatisering af arbejdsgange større effektivisering. Der er mange muligheder, og selv små tiltag kan give store positive resultater. For eksempel kan en brugervenlig online ordreformular for skræddersyede produkter medføre færre fejlleveringer og dermed større indtjening. Samtidigt kan det sparre tid at afskaffe eller i hvert fald minimere antallet af lange kundebetjeninger over telefonen for at få en specialordre helt korrekt.

Når du anvender digitale værktøjer til at arbejde både smartere og mere effektivt, giver det ikke blot mærkbare besparelser, men det er samtidigt til glæde for både virksomhedens kunder og medarbejdere. Med andre ord er en digitaliseret virksomhed produktiv, rentabel og attraktiv. Så tag første skridt eller fortsæt på din igangværende rejse mod en højere grad af digitalisering og en dermed nemmere hverdag – men husk at gøre det strategisk.

Vær strategisk med digitalisering.

Det er vigtigt at tilgå digitalisering både velovervejet og målrettet. Hvis du fra start er helt klar på dine behov og målsætninger, er du bedre i stand til at udarbejde de helt rigtige digitale løsninger. Dermed undgår du at sætte ind med digitale tiltag, hvor det ikke er nødvendigt, og du sikrer at digitalisere i den rigtige rækkefølge. En digital strategi skal som nævnt give et klart billede af vision, mission og strategi – et billede der formes ved at stille de rigtige spørgsmål til dig selv samt dine medarbejdere og i fællesskab finde svarene. Hvorfor er digitalisering vigtigt for jer? Hvad ønsker I at opnå? Hvor ser I potentiale ved at digitalisere, og hvad er vigtigst? Analyser jeres processer, udarbejd en liste over jeres digitaliseringspotentiale og evaluer projekter i forhold til udbytte og indsats. Derved bliver det muligt at finde frem til de tiltag, der giver mening for netop din virksomhed og dens målgrupper, samt at prioritere arbejdet med digitalisering. En strategi er med til at sikre, at I når jeres mål, så få styr på din digitale strategi.

4 vigtige områder i strategisk digitalisering.

Hvordan?

Det strategiske arbejde med digitalisering bør tage udgangspunkt i data! Om virksomheden og dens nuværende situation, markedet, konkurrenter og jeres kunder. Sådan kan I også vurdere, hvor det bedst giver mening for jer at digitalisere. Husk i øvrigt at afsætte nok ressourcer til digitalisering – det kan måske være fristende at spare i budgettet på den digitale front, men det er værd at prioritere både udviklingen af en digital strategi og følgende tiltag.

Hvad?

Med data som fundament og afsæt i nuværende processer bliver det nemmere at se, hvad der skal digitaliseres. Overvej for eksempel om interne arbejdsgange og samspillet mellem de forskellige afdelinger fungerer optimal. Måske der gentagne gange opstår lignende problemer som konsekvens af, hvordan I kommunikerer med og servicerer jeres kunder. Hvilke forbedringer er der at hente via digitalisering? Tænk samtidigt den digitale strategi som en del af jeres overordnede forretningsstrategi fremfor flere og mindre separate tiltag. Hvilke mål har I med jeres virksomhed, og hvordan kan digitale indsats hjælpe jer med at opnå dem?

Hvem?

Vær bevidst om jeres målgruppe! Hvordan er deres online adfærd, og hvilke medier benytter de? De digitale indsatser henvender sig til nogen – uanset om det er internt eller eksternt. Og jo bedre de digitale værktøjer fungerer for den tiltænkte bruger, des bedre. Brugervenlighed handler både om glæde og effektivitet.

Hvor?

På hvilke platforme skal I digitalisere? Der kan være tale om blot at (videre)udvikle jeres hjemmeside, skabe et nyt digitalt værktøj til intern lagerforvaltning, opsætte en stander til at hjælpe kunder ude i butikken, lave en app for webshoppen eller noget helt femte. Måske det handler om online markedsføring på tværs af flere medier, og I bør overveje hvor I bedst kan kommunikere med jeres målgruppe? Alle medier har deres egne fordele og udfordringer, så det er vigtigt at overveje, hvor I bedst fører jeres digitale strategier ud i livet for det bedste udbytte og at komme tættere på jeres mål.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at identificere, hvor du med fordel kan digitalisere din virksomhed, og at udvikle en digital strategi? Hos design concern står vi klar til at analysere og vejlede. Vi kan også sagtens designe og implementere løsninger, så du kan transformere din strategi til digitale indsats.