Tegnestue får corporate identitet og website

Tegnestuen Exner havde i mere end 50 år navn efter familien Exner. I forbindelse med et generationsskifte udviklede design concern den nye identitet i tæt samarbejde med arkitekterne. Her skabte vi sammen det nye navn til virksomheden: E+N, Eksisterende plus Ny Arkitektur.

E+N

Resultater.

Øget synlighed

Billedbåret website

Stærk og ren visuel identitet

Etablering af rød tråd på tværs af platforme

{

I forbindelse med generationsskifte var opgaven, at skabe et nyt navn, en ny identitet og et nyt online univers, som vi kunne kende os selv i. Det er lykkedes, og vores navn afspejler det vi arbejder med: arkitektur i spændingsfeltet mellem eksisterende plus nyt. Vores verden er visuel og det nye website viser billeder fra de mange arkitekturprojekter.

Jesper Bach, Partner, E+N

Om projektet.

Fra Exners Tegnestue til E+N – den kendte tegnestue står bl.a. bag projekter som Hindsgavl Slot, Koldinghus og Sydbanks Regionskontor i Flensborg.

I forbindelse med et generationsskifte ønskede daværende Exner at skabe en ny corporate identitet. Heri lå udviklingen af et nyt navn, nyt logo og et nyt digitalt univers, hvor der skulle være en tydelig rød tråd i identitetsprogrammet.

design concern udviklede det nye navn, E+N, et nyt, enkelt og stærkt logo samt et nyt responsivt og billedbåren website for E+N.

Det nye navn og logo afspejler tydeligt, hvad E+N arbejder med i det daglige: Arkitektur i spændingsfeltet mellem eksisterende plus nyt. Det nye website afspejler desuden tegnestuens stærke visuelle profil, hvor de mange flotte projekter optræder helt fremme på siderne. Websitet præsenterer billedligt E+N’s mange arkitekturløsninger inden for kultur, erhverv, bolig, lærings- og kirkemiljøer samt helhedsplaner.

Projekterne kan ligeledes downloades som prospekter i pdf-form til brug for referencer og konkurrencer.

ungliv-pose
ungliv-pose
ungliv-pin
ungliv-pin

Relaterede cases.