Stærk handleplan og optimale brugeroplevelser

Danske Pressalit Care udvikler og markedsfører badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Samtidig bestræber Pressalit Care sig hele tiden på at udvikle og tilbyde de bedste services. Men hvordan sikrer man, at services matcher kundernes behov – og gerne overgår forventningerne?

Pressalit

Resultater.

Kunderejsen afdækket

Indsigt i hvilke services, der skaber mest værdi

Forbedringspotentialer afdækket

Ideer til nye services

{

“Vi lytter – for i Pressalit respekterer vi andre mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats – tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed.

Vi giver… Vi leger… Vi handler… Og vi skal hele tiden skabe de meste optimale kundeoplevelser.”

Citat: Pressalit marketing

Om projektet.

Når man skal afdække forbedringspotentialer i forhold til eksisterende og nye services, er det naturligvis afgørende at undersøge brugernes behov. Pressalit Care bad design concern om at tage temperaturen blandt professionelle brugergrupper i Danmark, Tyskland, Sverige og Storbritannien, som kommer i berøring med Pressalit Cares services. Virksomheden bruger mange ressourcer på services, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at de tilbudte services også skaber merværdi for brugerne.

I tæt samarbejde med Pressalit udvalgte vi eksisterende services til test.

Herefter udarbejdede vi interviewguider til brugerinterviews og undersøgte brugergruppernes (ergoterapeuter, arkitekter og teknisk personale i offentlige og private institutioner) oplevelse af Pressalit Cares services.

Via servicedesign-metoder kom vi tættere på de professionelle brugergrupper. Og baseret på aktuelle brugerbehov skabte vi et vidensgrundlag, som blev afgørende for videreudvikling af de mest optimale og effektive services. Services som målrettes mod relevante samarbejdspartnere i værdikæden og som skaber effektiv markedsføring og understøtter mersalg.

I processen identificerede vi desuden en række ideer til nye services, som støtter op om og forbedrer Pressalit Cares nuværende servicekoncept.

ungliv-pose
ungliv-pin
ungliv-pose
ungliv-pin

Relaterede cases.