Læsevenligt redesign af regionsrapporter

Region Midtjylland havde behov for at formidle store mængder data om folkesundheden i Midtjylland til politiske beslutningsprocesser. Til den opgave udarbejdede design concern rapporter i et læsevenligt format og med overskuelige data.

design concern

Leverancer.

Region Midtjylland

Resultater.

Omfattende datamateriale til udarbejdelse af sundhedspolitikker

Læsevenlige rapporter

Mødepræsentation

{

Gennem hele processen har vi haft stor respekt for design concerns kompetencer inden for grafisk opsætning. Vi er alle enige om, at det færdige resultat er et flot, gennemarbejdet materiale med en konsekvent og stringent grafisk ’rød tråd’. Derudover vil vi gerne komplimentere design concern for en positiv kommunikation og en god portion fleksibilitet og imødekommenhed.

Stinne Møller Christensen, AC-fuldmægtig

Om projektet.

Der forskes løbende i folkesundhed i Region Midtjylland og forskningsdata benyttes i politiske beslutningsprocesser. Derfor er det særlig vigtigt, at de mange data gøres nemme at afkode.

Det sker gennem rapporterne “Hvordan har du det?”. design concern fik til opgaver at designe de omfattende rapporter, som skulle både være informative, læsevenlige og genkendelige på baggrund af Regionens designguide.

Rapporterne sammenholder henholdsvis den nuværende status og de nye forskningsresultater, så man kan følge udviklingen i befolkningens sundhedstilstand.

For at sikre en lettilgængelig og læsevenlig designstil valgte vi at afstemme farverne omhyggeligt og give dem stor kontrast. Det betyder, at rapporterne er lette at afkode i print såvel som digitalt.

Vi har også efterfølgende udarbejdet præsentationer, som benyttes af forskerne, når forskningsresultaterne formidles på årlige konferencer.

ungliv-pose
ungliv-pin

Relaterede cases.