Innovationsprojekter.

Sådan arbejder vi
med udvikling.

Står du over for et større udviklingsprojekt? Så kan du få hjælp til brugerindsigt, idéudvikling, design og projektledelse. Og nå trygt i mål med nye innovative løsninger, du kan vækste med. 

Hos design concern har vi over 200 vellykkede projekter bag os. Vi ved at du med designmetoder både får en god og inddragende proces – og et resultat, som afspejler dét, der er brug for. Skal vi også hjælpe dig med at opnå succes med dit næste projekt?

Kom sikkert fra start til mål.

At komme godt i mål med større udviklingsprojekter kræver overblik – og ofte mange ressourcer, som skal anvendes optimalt. Det kræver at banen er kridtet op fra start, og at mål og delmål er klart definerede. Kort sagt skal der udarbejdes en gennemarbejdet plan for forløbet.

Hos design concern er vi specialister i at tænke strategisk, planlægge og hjælpe dig med at udføre dine udviklingsprojekter, så du får inddraget de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Og sikre at projektet forløber bedst muligt og ikke mindst munder ud i et resultat, som skaber den bedste brugeroplevelse.

Vi hjælper virksomheder i mange brancher. Fælles for projekterne er tilgangen: Vi sætter mennesket i centrum, fordi gode brugeroplevelser skaber god forretning for dig som producent og leverandør.

Vi kender brugerne, du kender dit marked. I tæt dialog skaber vi løsninger, som brugerne vil ha’. Skal vi samarbejde?

Vi løser de praktiske opgaver.

Vi tilbyder fx:

  • Afklaring
  • Brugerinddragelse
  • Idéudvikling
  • Design 
  • Prototyper – digitale og fysiske
  • Brugertests
  • Projektledelse

Du kan få hjælp til hele processen, eller til delelementer alt efter dit behov.