Har du problemer med rekruttering?

Se hvad din virksomhed kan gøre.

Ifølge Danmarks Statistik, var ledigheden i Danmark på 2,7% i januar 2022. Det er noget nært rekordlavt og betyder, at mange danske virksomheders rekrutteringsudfordringer forværres.

Nye tal fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at dansk erhvervsliv er i så desperat mangel på arbejdskraft, at mange virksomheder må takke nej til nye opgaver og ordrer. Dermed bliver kampen om de bedste kandidater høj.

Vicedirektør for Dansk Arbejdsgiverforening, Erik E. Simonsen, fortæller, at hvert tredje rekrutteringsforsøg i Danmark er forgæves. Virksomhederne formår ganske enkelt ikke at få rekrutteret en ny medarbejder til deres opslåede stilling.

De ledige kandidater stiller samtidig flere og flere krav til deres kommende arbejdsplads. Studier viser, at unge jobsøgende ønsker diversitet, en mere nærværende ledelse, mere frihed og individualisme. En attraktiv arbejdsplads er altså mere end blot gode kollegaer, work/life balance og en god løn, som ellers er de tre betingelser, de fleste jobsøgende stiller.

Danske virksomheder kan derfor med fordel gentænke arbejdsforholdene for at kunne tiltrække de nye generationer af jobsøgende. Hvordan gør man så det?

Nedenfor kan du se landsdækkende resultater i den seneste undersøgelse af den danske rekrutteringssituation. Du kan også finde inspiration til, hvordan du tiltrækker de rette kandidater.

Flere brancher er påvirket.

Nedslående resultater.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgav i juni 2022 en survey, som undersøger danske virksomheders rekrutteringssituation. Hovedkonklusionerne viser, at der generelt er en mindre fremgang i rekrutteringssituationen siden forrige opgørelse, men at danske virksomheder stadig er udfordret.

Resultaterne viser, at landbrug, skovbrug og fiskeri samt hoteller og restauranter er dem, som på landsplan oplever de største rekrutteringsudfordringer. Mens ejendomshandel og udlejning samt undervisning er dem, som oplever færrest udfordringer.

Grundlæggende melder 46 % af alle virksomheder store produktionstab som følge af den rekordlave ledighed.

Det kan du gøre.

Gør din virksomhed mere attraktiv for målgruppen
Genovervej hvordan din virksomhed bliver blandt de mest attraktive i din branche. Søger du fx unge medarbejdere? Hvor attraktiv er du, og hvad kan du gøre?

Send de rette signaler de rigtige steder
For at finde de rette kandidater er det væsentligt at genoverveje, hvor de leder, og dermed hvordan du bedst adresserer dem.

Benyt Google Sprint
Sprintmetoden kan hjælpe dig og din virksomhed med hurtigt at få afklaret netop jeres udfordring og finde frem til en effektiv løsning. Sprintmetoden er omkostningsbesparende og giver konkrete resultater på få dage.