Servicedesign

Field studies

17 aug Feltstudier af KOL-patienters behov

Den gode patientoplevelse er i centrum når udskrivningen fra hospitalet skal gentænkes. Feltstudier afdækker KOL-patienters behov under udskrivning: Et tværfagligt projekt med Viborg Kommune samt Viborg og Silkeborg Sygehus skal skabe en prototype på den bedste brugeroplevelse, når KOL-patienter udskrives fra sygehusene. Design Concern undersøger, hvordan KOL-patienter kan...

Read More
Diagnostisk Center, report, Silkeborg hospital

05 dec Patientindkaldelse

Diagnostisk Center i Silkeborg er bygget på en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi, hvor fokus er at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for innovative patientforløb. Diagnostisk Center ønsker løbende at...

Read More
Patientkommunikation

10 okt Patientkommunikation

Fremtidens patientkommunikation Kommunikation med patienter er en af sundhedssektorens store udfordringer. Hvordan skaber man den gode, tryghedsskabende kommunikation? Hvordan vil fremtidens patientkommunikation se ud? Branchepartnerskabet Innovativ Offentlig Kommunikation havde kaldt ind til et netværksseminar med både sundhedsfaglige og kommunikatører. 75 fagfolk var samlet til seminaret på Journalisthøjskolen...

Read More
Innovating better life

26 nov Designing better life

Danske healthcare løsninger inspirerer den industrialiserede verden med Cases of Denmark. Se mere her. En lang række industrialiserede lande spørger sig selv, hvordan man udvikler healthcare services til en aldrende befolkning, og stigende sundhedsudfordringer og udgifter på sundhedsområdet. Healthcare DENMARK viser vejen med en række inspirerende eksempler...

Read More
Alexandra instituttet

30 sep Madservice til ældre

Hør hvordan man designer fremtidens madservice d. 31.10. i Kulturhuset, København. Fremtidens madservice til ældre – mad med mere Kom og hør hvordan man designer madserviceløsninger, der lægger vægt på valgfrihed, livskvalitet og oplevelse og stadig overholder de gældende udbudsregler. Arrangementet er tilrettelagt af Alexandra Instituttet og...

Read More
Det gode køkken

20 jun Appetit – hele livet

  Designprocesser sikrer nytænkning af madlevering til hjemmeboende ældre. Se hvordan Holstebro Kommune, Anova Data og DESIGN CONCERN har udviklet en ny digital madbestillingsløsning til ældre, hjemmeboende borgere. Se case. I samarbejde med Dansk Design Center er DESIGN CONCERN med til at løse nogle af de store velfærdsudfordringer, vi står...

Read More
  • #
  • #
  • #
  • #